0641316881

©2019 by Birdwing Digital | Fotografie: Prisca Visser | Cookie & Privacy statement | Algemene voorwaarden 

ALGEMENE VOORWAARDEN BIRDWING DIGITAL

Beste klant,

In deze algemene voorwaarden staat wat mijn en jouw rechten en plichten zijn. Als er een probleem is waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met mij op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Wat betekent wat?

 • Ik: Judith Verhoef-Valstar en haar Eenmanszaak Birdwing Digital, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73472891, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met mij.

 • Diensten: alle vormen van informatieoverdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

 • Ik doe een aanbod via mijn website, advertenties of op andere manieren.

 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, of in het geval van een webshop aankoop als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt.

 • Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garanties over het bereiken van het beoogde resultaat.

 • Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren.

 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Herroeping

 • Als je een aankoop via mijn website hebt gedaan, geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, tenzij de dienst is aangevangen (de training is begonnen) of de dienst of het product al gebruikt wordt.


Annulering

 • Gratis annulering van een dienst na akkoord is niet mogelijk. Wel kunnen we in goed overleg de datum van ingang van de dienst verzetten (als dat redelijkerwijs mogelijk is).


Betaling

 • Ik e-mail je de factuur zodra de dienst begint en ik voor je aan de slag ga.

 • Tarieven zijn altijd exclusief Google Ads klikbudget of advertentiebudget.

 • De minimale looptijd van wekelijkse SEA of SEO-optimalisatie is 3 maanden. Na de eerste 3 maanden is dit per maand opzegbaar. Het vervolg is altijd in goed overleg.

 • Facturatie van de eerste maand SEA optimalisatie is gelijktijdig met die van de opzet van de campagne.

 • Facturatie van de 2e en 3e maand is binnen 1 maand na startdatum optimalisatie.

 • Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 • Als betaling uitblijft, kan ik beroep doen op een incassobureau. Kosten die ik hiervoor moet maken worden door jou vergoed.


Vervanging

 • Als ik door ziekte of overmacht geen dienst kan leveren, of niet binnen de afgesproken tijd, dan kan ik vervanging inschakelen. Of we verplaatsen in overleg de datum van de dienst.


Aansprakelijkheid

 • Ben je ontevreden over een door mij geleverde dienst, geef dit dan tijdig aan. Dan proberen we er samen in goed overleg uit te komen.

 • Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, hoe die ook verband houdt met of veroorzaakt wordt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en mijn diensten.

 • Je hebt de keuze om de gedeelde kennis en /of diensten wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.

 • Ik ben alleen aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

 • Mijn aansprakelijkheid gaat in dat laatste geval niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de dienst.


Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Ik raad je aan om deze pagina regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 27-6-2019.


Vragen?

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het mij dan alsjeblieft weten door te mailen naar judith@birdwingdigital.nl, of te bellen naar 0641316881.

Groet!

Judith Verhoef-Valstar - birdwingdigital.nl - judith@birdwingdigital.nl

Birdwing Digital - Kardeel 14A - 3421 KX - Oudewater - KVK 73472891