0641316881

©2019 by Birdwing Digital | Fotografie: Prisca Visser | Cookie & Privacy statement | Algemene voorwaarden 

PRIVACY & COOKIES

Via birdwingdigital.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ik verwerk en beveilig je persoonsgegevens zorgvuldig, want dat vind ik belangrijk.


Bij de verwerking van persoonsgegevens hou ik me aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens (UAVG) stellen. Dat betekent onder andere dat ik:

 • duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk, via deze privacyverklaring;

 • mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin deze is vereist;

 • passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook vraag van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • je recht respecteer om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Ik ben verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze cookie- en privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan om deze pagina goed te lezen.


Deze persoonsgegevens verwerk ik:

 • Handelsnaam

 • Voor- en achternaam

 • Vestigingsadres en postadres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (vast en mobiel)

 • Skypenaam (indien van toepassing)

 • Social media accountnamen

 • Klantnummer en factuurnummer


Zo kom ik aan je persoonsgegevens:

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jou zelf verkregen of uit andere open bronnen zoals social media.


Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens:

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer dat volgens de AVG en UAVG mag en voor deze doelen:


Contact:

Heb je contact opgenomen per telefoon, e-mail, het contactformulier, WhatsApp of social media, dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij.


Nieuwsbrief: tips per e-mail

Ik stuur je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij me bent of omdat je jezelf hebt aangemeld. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en tips te kunnen sturen. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.


Factureren

Als je bij mij een dienst hebt afgenomen, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling krijg ik te zien van welke rekening die komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.


Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Ik heb dit belang, bijvoorbeeld het belang om mijn eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan ik de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerk. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om mijn doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.


Doorgifte

Ik deel jouw gegevens met de volgende derden:

 • Hostingpartij van de website

 • Wix

 • Mailserver

 • Telefoondiensten

 • Betaaldiensten


Je rechten

Je hebt het recht om zelf invloed uit te oefenen op de verwerking van je persoonsgegevens. Wil je van dit recht gebruik maken, neem dan contact op per e-mail via birdwingdigital@gmail.com.  


Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.


Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.


Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.


Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.


Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.


Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.


Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.


Social media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media, via social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:


Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Alle gegevens worden geanonimiseerd.


YouTube

Ik embed YouTube-video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.


Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te weten hoe je dit kunt doen.


Links

Op mijn website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik daarvoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.


Deze privacy & cookie statement is voor het laatst aangepast op 16-5-2019.


Vragen?

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het mij dan alsjeblieft weten door te mailen naar judith@birdwingdigital.nl, of te bellen naar 0641316881.


Judith Verhoef-Valstar - birdwingdigital.nl - judith@birdwingdigital.nl

Birdwing Digital - Kardeel 14A - 3421 KX - Oudewater - KVK 73472891