Doe mee met de Mini Master 'Online Marketing Funnel Maken'! Meer info

Online marketingplan

Resultaatgerichte marketing
Als je resultaatgericht met online marketing aan de slag wilt, is het handig om een marketingplan, persona's en een online marketing funnel uit te werken. Dit klinkt misschien als een hele opgave, maar het hoeft geen essay van 50 pagina’s te zijn. Als de belangrijkste elementen er maar in zitten zodat je het als kapstok voor je online marketingstrategie kan gebruiken.

Marketingplan

HOE ZIET EEN MARKETINGPLAN ERUIT?

In een operationeel marketingplan beschrijf je hoe je met je product of dienst inspeelt op klantbehoeften, met:

 • Doel: missie, visie, core business, marktpositie, concurrentie.
 • SWOT-analyse: interne sterke en zwakke punten van de organisatie versus externe kansen en bedreigingen in de markt.
 • Markt-fit: segmentatie van de markt, omschrijving van je doelgroep en behoeften, positionering van je product of dienst.
 • Marketingdoelstellingen: wat je wilt bereiken, SMART (Specifiek, Meetbaar, Aantrekkelijk, Realistisch en Tijdgebonden).
 • Marketingstrategie: hoe je de doelstellingen gaat bereiken.
 • Marketingmix: hoe je marketinginstrumenten inzet om je doelstellingen te bereiken.
 • Operationeel marketingplan: de concrete marketingactiviteiten in een periode.

CUSTOMER JOURNEY OMSCHRIJVEN

In het operationeel marketingplan staan de uitgangspunten voor je online marketingplan. Stappen die je na je marketingplan neemt om op een resultaatgerichte manier met je website marketing te starten, zijn het omschrijven van persona’s en de customer journey of donor journey.

WAT ZIJN PERSONA’S?

Persona’s zijn uitgewerkte beschrijvingen van klanten en hun persoonlijkheid. Ze bevatten demografische gegevens zoals geslacht, leeftijd, beroep en sociale klasse maar ook behoeften, wensen, doelen en gedragingen zoals offline en online gedrag. Een persona template is een middel om je doelgroep beter te begrijpen en belangrijke input voor je customer journey en online marketingplan.

WAT IS EEN CUSTOMER JOURNEY?

Een customer journey is een klantreis: de ‘reis’ die een klant maakt voordat hij of zij een product of dienst koopt. Tijdens die reis bevindt de klant zich in verschillende fasen (de 'funnel' of trechter): bewustwording, interesse, activatie, connectie, ambassadeurschap.

 

Een online marketing funnel geeft een overzicht van de fasen in de klantreis en de (online) marketingkanalen of customer journey ‘touchpoints’ die binnen die fasen belangrijk zijn. Met een digital marketing funnel template kun je zo'n funnel uitwerken.

 

Je kunt zeggen dat anno nu dé customer journey niet bestaat. Er zijn zo enorm veel kanalen en touchpoints... eigenlijk moet je overal aanwezig zijn, zeker als (groot) merk. Toch is een uitgewerkte funnel samen met persona’s een handig middel om focus aan te brengen in je online marketingstrategie.

WAT IS EEN DONOR JOURNEY?

Voor goede doelen hebben we het over ‘donor journey’. De donor journey is de reis die de donateur aflegt voordat hij of zij een donatie doet aan een goed doel. In de fasen van de funnel ligt de nadruk achtereenvolgens op:

 • het bereiken van potentiële donateurs;
 • ze betrekken bij je merk (leads verzamelen);
 • het converteren van leads naar donaties, en:
 • het bedanken en behouden van donateurs.

Voor goede doelen is retentie (het terugkerend schenken) een steeds grotere uitdaging die speciale aandacht vraagt. In alle fasen van de donor journey moet geïnvesteerd worden voor het beste resultaat.

 

Heb je je marketingplan, persona’s en een customer journey of donor journey in kaart? Dan heb je alle tools in handen voor een slimme online marketingstrategie!